การส่งสินค้าและการติดตามสินค้า

1. เมือทำการแจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บเสร็จสิ้นแล้ว และทางกลุ่มสหกรณ์ฯ ได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นั้น ลูกค้าจะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบการชำระเงินผ่านอีเมลของลูกค้า


2. ทางกลุ่มสหกรณ์ฯ จะทำการส่งสินค้าและแจ้งเลขที่ติดตามสินค้าผ่านอีเมล