การเคลมสินค้า

1. ลูกค้าทำการคลิกเข้าสู่ระบบ เพื่อแจ้งเคลมสินค้า กรณี สินค้ามีการเสียหายในการจัดส่ง


2. เลือกเมนูหลัก (มุมบนด้านขวามือ) คลิกเมนู "เคลมสินค้า" เพื่อแสดงฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลการเคลมสินค้า เพื่อส่งข้อมูลให้ทางกลุ่มสหกรณ์ทำการตรวจสอบข้อมูล